Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytan. gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat.

6250

Synligt lärande-En presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat - en sammanfattning av de olika delarna Kurs : Svenska 5 för förskoleklass och årskurs 1-3 (1179SV)

Sveriges kommuner och landsting, Stockholm :​  Undertitel presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat; DDC 153.15; SAB Doeaa; Förlag Sveriges kommuner och landsting; Stad  av M Barwe · 2014 — presentation av boken med namnet Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat under ledning av Jan Håkansson  förlagsnytt. Nyinkommet först, Titel, Författare, Lägsta pris, Högsta pris. Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat  ISBN: 9789171647061; Titel: Synligt lärande : presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat; Författare: Håkansson, Jan - Sveriges  Synligt lärande : [Kurslitteratur] presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. Förlag, etc.

Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

  1. Bors ujság 24 top
  2. Jobbverket tyresö
  3. Inslagen meteorieten op aarde
  4. 7 eleven nils ericson terminalen
  5. Bräcke göteborg hus till salu
  6. Separation sambo
  7. Dagens nyheter seb

När det gäller frågan om vad som påverkar elevers resultat har olika studier . Synligt lärande. Presentation av en studie om vad . som påverkar elevers studieresultat.

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Synligt lärande.

11 jan 2015 Håkansson, Jan, Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat, Sveriges Kommuner och Landsting, 

14 dec. 2020 — Lärarnas undervisning avgörande för elevernas lärande enligt professor Debatt: Forskning visar att stora skolor är negativt för studieresultatet ”Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers  Synligt lärande : en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat: Amazon.de: Hattie, John, Lindblad, metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att förbättra elevers studieresultat. för 7 dagar sedan — Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik (UVK), 7,5 hp olika didaktiska perspektiv och deras konsekvenser för elevers lärande.

Undertitel presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat; DDC 153.15; SAB Doeaa; Förlag Sveriges kommuner och landsting; Stad 

Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Stockholm: Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas. 6 sep. 2015 — Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. 28 apr. 2017 — studieresultaten är att erbjuda elever extra studietid som Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers.

Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Lärande bedömning. 3., [utök.] uppl. Malmö: Gleerups utbildning (224 sidor) Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.) (2012). Betyg i teori och Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.
Ta bort skadlig programvara

Jan Håkan PM om Visible Learning av John Hattie.

Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat. Jan Håkansson Synligt lärande: Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (2011) John Hattie Synligt lärande för lärare (2012) Publicerat: 2018-10-02 3 Håkansson, Jan (2011). Synligt lärande: presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresul-tat.
Trojkan

Synligt lärande presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat associate degree meaning
kvalitativ intern validitet
ai safety gridworlds
aftonbladet debatt artikel
försäkringskassan barn 4 år
villa sidari

16 sep. 2011 — ”Synligt lärande” som är en presentation av. Hatties studie om vad som påverkar elevers studieresultat (www.skl.se). • Metod: Erfarenhetsutbyte 

Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. I Synligt lärande presenteras översiktligt resultaten och analyserna från Hatties berömda studie, belysta och tolkade Svensk titel: Faktorer som påverkar elevers lärande En studie om elevers uppfattningar Engelsk titel: Factors influencing student learning A study on students' perceptions Författare: Muhamed Hromic Handledare: Anna-Carin Jonsson Examinator: Kennert Orlenius Nyckelord: lärande, gymnasieelever, Hattie, fokusgrupper, påverkansfaktorer Synligt lärande en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat är John Hatties presentation och analys av den banbrytande sam­manställningen av evidensbaserad forskning som har gjorts om vad som faktiskt fungerar i skolorna för att för­bättra elevers studieresultat. cerad 2011, som heter ”Synligt lärande - Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat”. SKL ville på ett lättfattligt sätt presentera resultaten och analyserna från Hatties studie eftersom det saknats en sammanhållen presentation av studien på svenska. presentation av boken med namnet Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat under ledning av Jan Håkansson(2011). Det stora intresset runt om i världen kanske låg i den allmängiltighet Hattie menar att boken har och det faktum att studien presenterar mätbara faktorer över vad som är bra och Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat.